Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz
Pogotowie Opiekuńcze

Pogotowie Opiekuńcze

Nasza fundacja zawsze stara się pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują,
a teraz chcemy zwrócić uwagę na dzieci i młodzież,
które znalazły się pod opieką tej ważnej instytucji.

Rodziny Zastępcze

Rodziny Zastępcze

Dziecko najlepiej rozwija się i wzrasta w rodzinie,
dlatego pragniemy wspierać tych którzy otworzyli swoje serca i rodziny
na dzieci objęte pieczą zastępczą.

Domy Dziecka

Domy Dziecka

Skupiamy się głównie na wspieraniu pieczy zastępczej w tym domów dziecka.
Działania podejmujemy m.in poprzez: warsztaty prowadzone przez Lwa Leona,
Bajki poczytajki, warsztaty integracyjne, wsparcie rzeczowe.

Z ciemności do światłości

Z ciemności do światłości

Projekt “Z Ciemności do Światłości” to inicjatywa fundacji, która ma na celu wsparcie więźniów poprzez odwiedziny w więzieniach, głoszenie słowa Bożego oraz dostarczanie wartościowych książek.

Piknik

Piknik

Piknik Dzień Otwarty Rodzicielstwa Zastępczego w Łodzi.
25 maja 2024 roku.
Godzina 12:00 – 15:00
Park im. Baden – Powellla

Lew Leon

Lew Leon

Lew Leon to projekt skierowany do dzieci,
by przez zabawę, w miłości nieść dzieciom
radość i ubogacać je.

#WiktoriaPodróżPoZdrowie

#WiktoriaPodróżPoZdrowie

Wspieramy Wiktorię w podróży po zdrowie.
Finansujemy Terapię Logopedyczną oraz Terapię Ręki.
Pragniemy aby Wiktoria zaczęła płynnie mówić.

Dom Fundacji Dla Dzieci

Dom Fundacji Dla Dzieci

Miejsce gdzie dzieci są wspierane i wzrastają.
Miejsce dla młodzieży usamodzielniającej się.
Miejsce podniesienia, pokrzepienia, wyposażenia.