Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz
#WiktoriaPodróżPoZdrowie

#WiktoriaPodróżPoZdrowie

Wspieramy Wiktorię w podróży po zdrowie.
Finansujemy Terapię Logopedyczną oraz Terapię Ręki.
Pragniemy aby Wiktoria zaczęła płynnie mówić.

Wyprawka Szkolna

Wyprawka Szkolna

Wyprawki Szkolne dla Dzieci z Rodzin Najuboższych.
Kompletujemy pełne wyprawki.
Edycja 2023. Edycja Zakończona!

Dom dla Fundacji

Dom dla Fundacji

Miejsce gdzie potrzebujący otrzyma pomoc.
Miejsce gdzie głodny zostanie nakarmiony.
Miejsce podniesienia, pokrzepienia, wyposażenia.