Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz

PODARUJ DOM FUNDACJI

Podaruj dom dla fundacji

Zostań darczyńcą domu dla fundacji. 

Opis Domu

 • powierzchnia ponad 400 m2
 • pomieszczenia do zaadoptowania na
  • pokoje dla dzieci / rodzin / potrzebujących chwilowego schronienia 
  • stołówka 
  • sale do nauki  dla dzieci / młodzież / dorosłych  
 • usytuowany blisko trasy S14, na obrzeżach miasta 
 • dwa osobne wejścia 
 • solidnie wykonany 
 • działalność statutowa fundacji w szczególności
  •  działania na rzecz wsparcia ludzi, którzy szukają drugiej szansy, chcą zmienić swoje życie lub potrzebują pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • działanie zapobiegające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
  • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej dla małżeństw, rodzin, dzieci i młodzieży oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • działalność kulturalna i oświatowa poprzez upowszechnianie wzorców osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi,
  • pomoc podopiecznym fundacji poprzez organizowanie pomocy psychologicznej, finansowej, rzeczowej, socjalnej, prawnej,
  • rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących dzieci, młodzieży, dorosłych oraz matek samotnie wychowujących dzieci poprzez różne formy opieki i ochrony, 
  • działalność charytatywna, opiekuńcza, wychowawcza. 

Więcej o Domu

 • Nazwa: Dom Betsy 
 • Właścicielem domu ma być: Fundacja Narodzenie Na Nowo 
 • Wartość domu: dom jest wystawiony na sprzedaż w kwocie 1.580.000 złotych

Dziękujemy za Twoje dobre serce!

Obiecujemy, dobrze wykorzystać twoje pieniądze by służyły tym, którzy najbardziej tego potrzebują.