Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz
RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływów danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Narodzenie Na Nowo,
z siedzibą w Łodzi,  
KRS: 0001036538,
NIP: 7272869046, REGON: 525338190,
adres poczty elektronicznej: fundacja@narodzenienanowo.org.pl,
numer telefonu: +48 797 004 728.