Fundacja Narodzenie Na Nowo
KRS: 0001036538
Darowizna Napisz

Sprawozdanie finansowe fundacji to kluczowy dokument, który prezentuje jej sytuację finansową oraz wyniki działalności za określony okres. Stanowi ono nie tylko narzędzie do analizy i oceny kondycji finansowej fundacji, ale również jest elementem transparentności i odpowiedzialności wobec darczyńców, beneficjentów oraz instytucji nadzorczych.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji to dokument, który szczegółowo opisuje i ocenia działania podejmowane przez fundację w danym okresie sprawozdawczym. Jest to kluczowy dokument, który fundacja musi przygotować i przedłożyć odpowiednim organom nadzorującym oraz często również udostępnić publicznie.

Za rok 2023